Vítejte na stránkách Mediačního centra v Olomouci

Jako zapsaný mediátor se státní zkouškou z rodinné mediace poskytuji mediaci zejména v oblasti
- rodinné
- občanskoprávní
- obchodní
- trestní

Řídím se etickým kodexem Asociace mediátorů ČR.
Ve své práci mediátora využívám a propojuji získané praktické zkušenosti z práce klinického psychologa i právníka.