Vítejte na stránkách ordinace klinické psychologie a mediačního centra

I. Ordinace klinické psychologie je určena pro děti a dospívající (3-18 let)

Péče je hrazená zdravotními pojišťovnami

U dětí je poskytováno dle požadavku ošetřujícího lékaře psychologické vyšetření (např. inteligence, paměťových schopností, pozornosti, školní zralosti, školních dovedností, emočního prožívání a rodinných vztahů) a léčba  nejčastěji poruch chování a emocí (např. deprese, úzkosti, tiky, enurézy, enkoprézy a poruchy
sociálních vztahů).

II. Mediace

Jako zapsaný mediátor se státní zkouškou z rodinné mediace poskytuji mediaci zejména v oblasti
- rodinné
- občanskoprávní
- obchodní
- trestní

Řídím se etickým kodexem Asociace mediátorů ČR.
Ve své práci mediátora využívám a propojuji získané praktické zkušenosti z práce klinického psychologa i právníka.