PhDr. Mgr. Martin Slabý, Ph.D.

 

Pracovní zkušenosti

2008 - nyní    Psychiatrická léčebna v Kroměříži, psycholog /částečný úvazek/
2007 - 2008    Psychologická ambulance PhDr. Dagmar Konečné v Zábřeh, psycholog
                       /poloviční úvazek/
2007 - 2009    Hospic na Svatém Kopečku, psycholog /poloviční úvazek/
2006 - 2007    Notářský koncipient u JUDr. Jarmily Slabé v Kutné Hoře, právník /plný úvazek/
2005 - 2006    Advokátní koncipient u JUDr. Dušana Navrátila v Olomouci, právník /plný úvazek/

Vzdělání

červenec 2015   Ministerstvo spravedlnosti ČR, státní zkouška,
                           rodinná mediace dle zák. č. 202/2012 Sb.

duben 2014        Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP,
                           certifikovaná zkouška v systematické  psychoterapii

únor 2014           Ministerstvo spravedlnosti ČR, státní zkouška,
                           zapsaný mediátor dle zák. č. 202/2012 Sb.
listopad 2013      IPVZ Praha, atestace z klinické psychologie
2009 - 2015        Filozofická fakulta Palackého Univerzity, Olomouc
                           Doktorandské kombinované studium: psychologie
2005 - 2009        Filozofická fakulta Palackého Univerzity, Olomouc
                           Magisterské kombinované studium: psychologie
2005 - 2007        Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
                           Magisterské denní studium: psychologie
1999 - 2004        Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
                           Magisterské denní studium: právo
1998 - 1999        Ústav pro jazykovou a odbornou přípravu Karlovy univerzity, Poděbrady

 

Komplexní výcviky

2011 - 2012    Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský Jednoletý systemický výcvik
                       v hudebně dramatických terapiích
2011               Asociace mediátorů České republiky Kompexní výcvik mediace
2007 - 2011    Institut GI Praha Komplexní systemický psychoterapeutický výcvik "Umění terapie"