Vítejte na stránkách ordinace klinické psychologie 

Ordinace klinické psychologie je určena pro děti a dospívající (3-18 let)

Péče je hrazená smluvními zdravotními pojišťovnami

U dětí je poskytováno dle požadavku ošetřujícího lékaře psychologické vyšetření (např. inteligence, paměťových schopností, pozornosti, školní zralosti, školních dovedností, emočního prožívání a rodinných vztahů) a léčba  nejčastěji poruch chování a emocí (např. deprese, úzkosti, tiky, enurézy, enkoprézy a poruchy
sociálních vztahů).