Mgr. Drahomír Ševčík

Vzdělání:

·1987 – 1991 Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor speciální pedagogika

 1999 – 2006 Filozofická fakulta UP Olomouc, obor psychologie

·2000 – 2004 psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR

·2013 Profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé

·2012 Autorizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro profesní kvalifikaci 69-020-M Poradce pro pozůstalé

·2011 výcvik Řešení konfliktu technikou mediace (100 hod.)

·2010 odborná způsobilost k vykonávání povolání psychologa ve zdravotnictví

·2008 výcvik Úvod do supervize (40 hod.)

·2000 kvalifikační zkouška úředníků Probační a mediační služby ČR

·1996 zkouška odborné způsobilosti zaměstnanců ve státní správě

Pracovní zkušenosti:
· 2016 – dosud Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, psycholog ve zdravotnictví

·  2007 – 2016 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, psycholog, zástupce ředitele

·  2005 – 2007 Bílý kruh bezpečí Ostrava, vedoucí DONA centra, psycholog

·  2005 – 2007 Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové, učitel odborných předmětů

·  2001 – 2004 Probační a mediační služba ČR, vedoucí střediska Olomouc, probační úředník

·  1999 – 2001 VOŠ CARITAS Olomouc, učitel odborných předmětů, vedoucí učitel praxí

·  1995 – 1999 Okresní úřad Olomouc, kurátor mládeže

·   1991 – 1995 Školský úřad Teplice v Čechách, učitel speciálních škol, speciální pedagog

·   1986 – 1987 Okresní národní výbor Přerov, odbor školství, vychovatel Dětského domova Přerov